Arbetsmiljöutbildning - Digitalt

23 januari-29 februari
10 lediga platser

Kursen utgör en grundläggande faktaorientering för att förstå begrepp, termer, sammanhang, lagstiftningen övergripande. Samt ett digitalt test för att säkerställa kunskapsnivån.

Del 1

Grundutbildning, E-learning. Öppnas den 23 Januari 2024– Den genomförs på egen hand i det digitala systemet som du kommer att få en inloggning-licens till under 1 månad.

Den digitala kursen kan du genomföra i omgångar på tider som passar dig.  E-utbildning är i digitala moduler som du behöver klara för att delta i del 2. Du kan också gå tillbaka och repetera om och när du önskar. Uppskattad tid ca 8 timmar

Del 2

Fördjupning – Digital uppföljnings- och fördjupningsdag, lärarledd (i Zoom/Teams). Datum för den lärarledda dagen är 29 februari 2024.

Uppföljning av den digitala grundutbildningen, med fokus verksamhetsanpassad fördjupning. Här varvas föreläsningssessioner, eget arbete och grupparbete.

Syfte
Arbetsmiljöutbildningen ger dig kunskaper i arbetsmiljörätt och hur ett Systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar i en organisation. Utbildningen genomförs tillsammans med andra myndigheter och syftar därmed också till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Mål

För att få ett hållbart arbetsliv behöver vi bli bättre på att tillvarata människor olikheter. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras inkluderande; en fysisk och social arbetsmiljö som passar alla. Vi behöver tänka nytt och hitta innovativa lösningar för att utforma våra arbetsplatser.
• Nödvändiga kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöföreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket.

 • Kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs - undersöka, genomföra och följa upp.
 • Kunskap om riskbedömning och konsekvensanalys samt planering, kontroll och uppföljning av hälso- och arbetsmiljöfrågor.
 • Kunskap om hur arbetet ska utföras för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • Kunskap om roller samt ansvar inom arbetsmiljöområdet, ha kännedom om samverkan, roller och vem som ansvarar för vad.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en ledarroll eller arbetsmiljöombud, sammankallande arbetsmiljöombud, förtroendevalda eller om du har ett intresse för arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Del 1 (Digital, inloggning skickas till dig på mail innan utbildningen – där går du in och väljer ett personligt lösenord. Licensen är kopplad till din mailadress.

Omfång - innehållet i den digitala utbildningen motsvarar en heldagsutbildning i klassrum.

Den digitala utbildningen har tre delar:

 • föreläsningar
 • obligatoriska självstudier
 • frivillig fördjupning


Vi går igenom vad arbetsmiljölagstiftningen säger och vilka krav, roller och uppgifter som finns inom arbetsmiljöarbetet. Avsätt minst 8 timmar för självstudier av det obligatoriska självstudiematerialet.

Den digitala kursen som utgör del 1 i denna utbildning ska vara genomförd när du går del 2 som är uppföljning/fördjupning.

Kursens olika områden

 • Introduktion till arbetsmiljö, bland annat innehållande gällande lagstiftning.
 • Roller inom arbetsmiljöarbetet.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Uppgiftsfördelning

Del 2 (Lärarledd, digital utbildning i zoom/teams)

Dagen har fokus på fördjupning - genomförande och tillämpning - av grundläggande arbetsmiljökunskap.

Genomförandet sker i olika block där teori och praktik varvas i föreläsningar och gruppaktiviteter.

Utbildare
Maria Hagberg Forss, Arbetsmiljöforum

Stäm av kursupplägget med din chef
Du kommer att behöva avsätta tid för E-utbildning, självstudier och den lärarledda utbildningsdagen Du kan göra den i omgångar på tid som passar dig. Du behöver stämma av med din chef om att du går kursen och förstår sammanhanget.

Avsätt tid motsvarande en heldag i tid för del 1 inkl. föreläsningar och självstudier.

Licenser är öppen under 1 månad.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 19 januari 2024. Om tillfället är fullbokat eller sista anmälningstid har gått ut så mejla myndighetsnatverket.utbildning@spv.se då det kan finnas möjlighet till en plats vid eventuell sen avbokning.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast 16 januari 2024 om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats.

Frågor?
Vid frågor kontakta Eva Forsberg, utbildningssamordnare.
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

 

Information

Tid:
Börjar: 23 januari 08:00
Slutar: 29 februari 16:30
Plats:
Digital
Sista anmälningstid:
19 januari 23:59
Ungefärligt pris*:
5 762 kr
Antal platser:
20
Lediga platser:
10
Kontaktperson:
Eva Forsberg
*
Priset kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

Anmäl dig här

* Obligatoriska uppgifter
Kom ihåg att du först behöver stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef.
Ett bekräftelsemail med ytterligare information är på väg till dig.