In- och utlån utvecklar både medarbetare och verksamheter

Inom Myndighetsnätverket har vi ett gemensamt intresse av att attrahera och behålla kompetens. In- och utlån är ett verktyg för detta där vi kan hjälpa varandra med kompetensförsörjningen genom att kunna låna in och låna ut medarbetare tillfälligt mellan varandra. Utvecklingsmöjligheterna ökar för medarbetaren samtidigt som vi utvecklar våra verksamheter.

Dina ordinarie anställningsvillkor gäller
Under en utlåningsperiod är du fortfarande anställd hos din ordinarie arbetsgivare och det är dina aktuella anställningsvillkor hos din ordinarie arbetsgivare som gäller. Det innebär exempelvis att det är din ordinarie arbetsgivare som betalar ut din lön även under utlåningsperioden. Grundprincipen är att du har samma villkor under utlåningsperioden som på din ordinarie arbetsplats.

Maxtiden för ett utlån är 12 månader
Det finns ingen undre tidsgräns för en utlåningsperiod, men den övre tidsgränsen är 6 månader. Därefter finns emellertid möjlighet att förlänga utlåningsperioden med ytterligare 6 månader vilket innebär att den övre tidsgränsen i praktiken är 12 månader. Det finns ingen möjlighet att förflyttas permanent till den mottagande arbetsplatsen, som vid ett långsiktigt resursbehov behöver genomföra en vanlig rekryteringsprocess.

Om du som medarbetare är intresserad av att bli utlånad kontaktar du din chef. Om du som chef har ett behov av att låna in eller låna ut medarbetare kontaktar du ditt HR-stöd eller Myndighetsnätverkets koordinator.

Vi tillhandahåller en mall för avtal om in- och utlån av medarbetare. Mallen skrivs ut och undertecknas av båda organisationerna samt berörd medarbetare. Ladda gärna ner mallen här på vår webbplats. 

Mall för in- och utlån