Myndighetsnätverkets utbildningsverksamhet

Myndighetsnätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till medlemsorganisationerna. En central del i det arbetet är vår utbildningsverksamhet. Vi anordnar kompetenshöjande utbildningar som alla medlemsorganisationers medarbetare och chefer kan ta del av.

Hur gör jag för att anmäla mig till en utbildning?
Varje utbildningsplats har en kostnad. Därför behöver du först stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef. Anmäl dig sedan till utbildningen via utbildningstillfället i kalendern. Vissa utbildningar genomförs digitalt och andra fysiskt. Varmt välkommen!

Aktuella utbildningar och aktiviteter
Coachande förhållningssätt (digital utbildning)
14-29 mars
Självledarskap och ökat medledarskap (digital utbildning)
22 mars-26 april
Att leda i förändring – för dig som leder medarbetare (digital utbildning)
4 april-9 maj
Fortsättningskurs på Att leda sig själv- en utbildning i självledarskap (digital utbildning)
19 april
Coachande förhållningssätt (digital utbildning)
20 april-10 maj
Ledare utan personalansvar (digital utbildning)
26 april-24 maj
Ledarskap i hybrid arbetsmiljö med ökat medledarskap (digital utbildning)
27 april-24 maj
Hälsofrämjande ledarskap (digital utbildning)
2-30 maj
Självledarskap och ökat medledarskap (digital utbildning)
3-31 maj
Konflikthantering (digital utbildning)
8 maj-2 juni
Chef i staten (digital utbildning)
15-16 maj
Effektivare eget arbete (digital utbildning)
17-30 maj