Myndighetsnätverkets utbildningsverksamhet

Myndighetsnätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till medlemsorganisationerna. En central del i det arbetet är vår utbildningsverksamhet. Vi anordnar kompetenshöjande utbildningar som alla medlemsorganisationers medarbetare och chefer kan ta del av.

Hur gör jag för att anmäla mig till en utbildning?
Varje utbildningsplats har en kostnad. Därför behöver du först stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef. Anmäl dig sedan till utbildningen via utbildningstillfället i kalendern. Vissa utbildningar genomförs digitalt och andra fysiskt. Varmt välkommen!

Aktuella utbildningar och aktiviteter
Effektivare eget arbete (digital utbildning)
17-30 maj
Ledare utan personalansvar (Digital utbildning)
22 augusti-26 september
Certifierad affärsarkitekt
22 augusti-25 oktober
Coachande förhållningssätt (digital utbildning)
24 augusti-19 september
Att hantera och undvika konflikter (digital utbildning)
25 augusti-3 oktober
Hälsofrämjande ledarskap (digital utbildning)
28 augusti-2 oktober
Effektivare eget arbete (digital utbildning)
29 augusti-14 september
Ökat självledarskap och ökat medledarskap (digital utbildning)
30 augusti-27 september
Anmälan om Mentorskap 2023
1 september-31 maj