Myndighetsnätverkets utbildningsverksamhet

Myndighetsnätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till medlemsorganisationerna. En central del i det arbetet är vår utbildningsverksamhet. Vi anordnar kompetenshöjande utbildningar som alla medlemsorganisationers medarbetare och chefer kan ta del av.

Hur gör jag för att anmäla mig till en utbildning?
Varje utbildningsplats har en kostnad. Därför behöver du först stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef. Anmäl dig sedan till utbildningen via utbildningstillfället i kalendern. Vissa utbildningar genomförs digitalt och andra fysiskt. Varmt välkommen!

Aktuella utbildningar och aktiviteter
Coachande förhållningssätt (digital utbildning)
14 mars-7 maj
PEP - personlig effektivitet Digitalt
14 mars-16 maj
Coachande förhållningssätt (digital utbildning)
16 april-4 juni
Ledare utan personalansvar (Digital utbildning)
14 maj-12 juni
Mentorsprogram för chefer
1 september-31 maj