Certifierad affärsarkitekt

22 augusti-25 oktober
Fullbokad

Utbildningen består av sex hela dagar uppdelad på tre tillfällen under hösten samt examination för certifiering.

Del 1
22-23 augusti

Del 2
12-13 september

Del 3
3-4 oktober

Examination
25 oktober

I en snabbrörlig omvärld med ständigt skiftande krav måste verksamheter konstant transformera sig. Programmet Certifierad affärsarkitekt ger dig djupare kunskap om affärsdriven verksamhetsutveckling utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv.

Programmet sammanför omvärldens krav och den strategiska agendan med de operativa strukturerna, såsom processer, organisation, styrning och IT. Du får metoder för att med precision analysera och designa din verksamhet för att säkerställa såväl maximalt värdeskapande för dina kunder, som en hög flexibilitet i din organisation. Du säkerställer din kapacitet att inte bara designa utan också att realisera den önskade förflyttningen med en utvecklingsmetod baserad på affärshändelser. Det genererar styrning mot ett tydligt mål med ett agilt arbetssätt under realiseringen.

Som certifierad affärsarkitekt blir du expert på helheten. Du bygger kompetens för att peka ut riktningen och realisera förflyttningen på ett smart, snabbt och säkert sätt. Det är en unik roll med förmågan att knyta ihop strategi och med möjliggörande strukturer.

Mellan utbildningsdagarna arbetar deltagarna med praktisk tillämpning av metoden utifrån ett case. Resultatet presenteras under en examinationsdag där de som deltagit i samtliga utbildningsmoment och med godkänd examination blir Certifierade affärsarkitekter.

Utbildningens innehåll och struktur:

Strategi & innovation 22-23 augusti
Första modulens fokus är att se utanför verksamheten, analysera omvärldsförändringar och bedöma dess påverkan på verksamhet. Det primära arbetsverktyget för att avbilda och beskriva en verksamhet är affärsmodellen. Deltagarna lär sig till att analysera ekosystem av affärsmodeller och med hjälp av värdekurvor arbeta med attributsdriven innovation.

Strategiska verksamhetskrav & förmågearkitektur 12-13 september
Andra modulens fokus är att bedöma hur de önskade förflyttningarna av verksamhetens affärsmodeller påverkar våra utförande och stödjande strukturer och säkerställa kopplingen mellan strategi och genomförande. Vi kommer att tillämpa ett antal koncept såsom strategiska verksamhetskrav och nyttja förmågor för att designa en målarkitektur.

Att driva konstant transformation 3-4 oktober
Planering av transformations- genomförandet och säkerställa att mål- arkitekturen bryts ned i rimliga arbetspaket för att utföras av våra utvecklande team, inklusive att koppla affärsperspektiv i transformationen till IT-krav. Vi tillämpar affärshändelsedriven utveckling, återanvänder strategiska affärskrav som en guide samt preciserar förmågeförflyttningar. Ingår gör även hur vi bygger beslutsunderlag för transformationer.

Examination 25 oktober

Pris: Vid 13 deltagare blir cirka pris 52 800 kronor/deltagare (observera att priset justeras beroende på antal deltagare). Vid maximalt antal deltagare (20 deltagare) är priset cirka 34 500 kronor/deltagare.

Utbildare
Henrik Engström och Caroline Hultman, Cordial.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 22 juli 2023. Om tillfället är fullbokat eller sista anmälningstid har gått ut så mejla myndighetsnatverket.utbildning@spv.se då det kan finnas möjlighet till en plats vid eventuell sen avbokning.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast fyra veckor innan utbildningens startdatum om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats.

Frågor?
Vid frågor kontakta Eva Forsberg, utbildningssamordnare.
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

Information

Tid:
Börjar: 22 augusti 08:30
Slutar: 25 oktober 16:30
Plats:
Bolagsverket, Sundsvall
Sista anmälningstid:
23 juli 23:59
Ungefärligt pris*:
52 800 kr
Antal platser:
20
Lediga platser:
Fullbokad
Kontaktperson:
Eva Forsberg
*
Priset kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

Anmäl dig här

* Obligatoriska uppgifter
Kom ihåg att du först behöver stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef.
Ett bekräftelsemail med ytterligare information är på väg till dig.