Chef i staten (digital utbildning)

15-16 maj
Fullbokad

Utbildningen består av två heldagar. 

Dag och tid :
15 maj 2023, kl  9.00–15.30
16 maj, 2023 kl. 9.00–15.30

Syfte
När du antar utmaningen att ta ett chefsuppdrag inom staten, förväntas du taansvar för din verksamhet, men också ha en helhetssyn och se till myndighetens bästa.

För att åstadkomma goda arbetsresultat är det viktigt att ha en tydlig arbetsgivarroll och ett väl utvecklat chefs- och ledarskap. Syftet med utbildningen är att vi vill ge dig som chef i staten en förståelse för vad det innebär att företräda en myndighet. Vi vill visa på vilket sätt en tydlig arbetsgivarroll och arbetsgivarpolitik underlättar för dig och dina medarbetare att bedriva verksamhet och att utveckla den.

För att kunna hantera olika typer av arbetsgivarfrågor säkerställer vi att du får baskunskaper i arbetsrätt med särskilt fokus på den statliga sektorn, våra kollektivavtal samt lönebildning och lönesättning

Utbildningen genomförs i myndighetssamverkan för att ge deltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är ny lönesättande chef i staten.

Innehåll - dag 1
Arbetsgivarpolitik och arbetsgivarrollen:
– Den statliga värdegrunden
– Arbetsgivarpolitik
– Chefens roll som arbetsgivarföreträdare.

Arbetsrätt:
– Lagar och förordningar
– MBL och samverkan
– Att anställa i staten
– Arbetsskyldighet
– Bisysslor.

Innehåll - dag 2
Fortsättning på arbetsrätt:
– Misskötsamhet mm i anställningen
– Tjänsteansvar och disciplinpåföljd
– Anställningens upphörande.

Lönebildning och lönesättning:
– Lönebildningen i staten
– Lönebildning på myndighetsnivå och lönesättning.

Förberedelser
Några veckor innan utbildningen kommer du få information om hemuppgifter du ska göra innan utbildningen. Det handlar bland annat om att ta reda på om det finns samverkansavtal och Personalansvarsnämnd på din myndigheter och fundera på någon svårhanterad situation du vill ta upp. Mer information kommer men var beredd på att du behöver göra vissa uppgifter innan utbildningen. 

Utbildare
Ann-Charlotte Jensen och Caroline Wieslander Blücher, Arbetsgivarverket.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 14 april 2023. Om tillfället är fullbokat eller sista anmälningstid har gått ut så mejla myndighetsnatverket.utbildning@spv.se då det kan finnas möjlighet till en plats vid eventuell sen avbokning.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast fyra veckor innan utbildningens startdatum om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Vid eventuell avanmälan använder du länken i bekräftelsemejlet som skickas till dig vid anmälan. Om du blir sjuk så meddela det både till utbildare och till utbildningssamordnare. 

Frågor?
Vid frågor kontakta Erika Mangseth, utbildningssamordnare.
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

Information

Tid:
Börjar: 15 maj 09:00
Slutar: 16 maj 15:30
Plats:
Digitalt
Sista anmälningstid:
14 april 23:59
Ungefärligt pris*:
4 600 kr
Antal platser:
25
Lediga platser:
Fullbokad
Kontaktperson:
Erika Mangseth
*
Priset kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

Anmäl dig här

* Obligatoriska uppgifter
Kom ihåg att du först behöver stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef.
Ett bekräftelsemail med ytterligare information är på väg till dig.