Coachande förhållningssätt (digital utbildning)

20 april-10 maj
12 lediga platser

Utbildningen består av en heldag och två halvdagar. 

Dag och tid :
20 april, kl  8.15–16.30
21 april, kl. 8.15–12.00
10 maj, kl. 8.15–12.00

Syfte
Deltagarna ska stärka sitt coachande förhållningssätt och öka förmågan att kunna coacha andra och sig själv. Dessutom får du som deltagare konkreta tips, verktyg och metoder för coaching och det coachande förhållningssättet.

Målgrupp
Medarbetare som har behov att utveckla ett coachande förhållningssätt.

Programpunkter
– Vad är coaching?
– Varför, vilka och när ska vi coacha?
– Växla mellan olika roller
– Ansvarsfördelning i coaching
– Sätta mål; resultat- och aktivitetsmål
– Låda ett, två, tre och fyra; fokusera rätt
– Hjärnans hot- och belöningsläge. Varför kan förändring vara så hotfullt?
– Motivation och ”hotivation”
– Nudging och triggers för att skapa förändring
– Målbilder och affirmationer, tänk på vad du tänker
– Olika coachingmodeller
– Coachingfrågor, kraftfulla frågor, att utmana med respekt
– Konsten att lyssna, nivåer av lyssnande, lyssna på djupet
– Feedback och feedforward
– Samtalsprocessen. Hur driver jag samtalet i rätt riktning?
– Hantera mina egna känslor vid svåra situationer

Utbildare
Karin Ihd, Affärskraft i Skandinavien AB.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 12 april 2023. Om tillfället är fullbokat eller sista anmälningstid har gått ut så mejla myndighetsnatverket.utbildning@spv.se då det kan finnas möjlighet till en plats vid eventuell sen avbokning.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast två veckor innan utbildningens startdatum om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Vid eventuell avanmälan använder du länken i bekräftelsemejlet som skickas till dig vid anmälan. Om du blir sjuk så meddela det både till utbildare och till utbildningssamordnare. 

Frågor?
Vid frågor kontakta Erika Mangseth, utbildningssamordnare.
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

Information

Tid:
Börjar: 20 april 08:15
Slutar: 10 maj 12:00
Plats:
Digitalt
Sista anmälningstid:
12 april 23:59
Ungefärligt pris*:
6 900 kr
Antal platser:
12
Lediga platser:
12
Kontaktperson:
Erika Mangseth
*
Priset kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

Anmäl dig här

* Obligatoriska uppgifter
Kom ihåg att du först behöver stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef.
Ett bekräftelsemail med ytterligare information är på väg till dig.