Arbetsmiljöutbildning

28 september
24 lediga platser

Dag och tid
28 september, kl. 8.30–16.30

Mål
Målsättningen med utbildningen är att flytta fokus till att utforma arbetsplatser som är inkluderande för alla.

För att få ett hållbart arbetsliv behöver vi bli bättre på att tillvarata människor olikheter. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras inkluderande; en fysisk och social arbetsmiljö som passar alla. Vi behöver tänka nytt och hitta innovativa lösningar för att utforma våra arbetsplatser.

Målgrupp
Utbildningen är en grundutbildning och riktar sig till dig som arbetar som chef, ledare eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Innehåll
Utbildningen består av två delar.

Del 1: E-utbildning i 5 digitala moduler som självstudier innan del 2.
Del 2: Lärarledd utbildning (distans, inloggning till skickas till er innan utbildningen)

Del 1 – e-utbildningAvsätt minst 5-7 timmar för självstudier. Mer information kommer om du blir antagen utbildningen)

SAM grundläggande arbetsmiljö, tidsåtgång ca. 30 min
– Förklarar regelverk, ansvar och roller.
– Hur ska vi arbeta långsiktigt för ett hållbart arbetsliv?
– Göra riskbedömningar enligt SAM.

Ergonomi på kontor, tidsåtgång ca. 35 min
– Fysiska faktorer
– Förebygga
– Belastningsskador
– Synergonomi
– Lokalen

Organisatorisk och social arbetsmiljö, tidsåtgång ca. 45 min
– Organisera, kommunicera
– Förutsättningar att prestera maximalt
– Bra ledning och styrning
– Bidra med kompetens
– Alla är delaktiga vet sin roll och handlingsutrymme
– Ingen vinner på att någon slås ut eller slits ut, ömsesidigt beroende genom fördelning
– Samspelar och påverkas av sin arbetsmiljö
– Digitala forum
– Trygghet
– Trivsel och engagemang

Rehabilitering, tidsåtgång ca. 40 min
– Förstå det ansvar arbetsgivaren har
– Förstå vilken roll chefen spelar och kunna agera enligt organisationens gällande riktlinjer
– Förstå effekten av att arbeta med tidiga rehabiliteringsinsatser
– Känna till och förstå de olika roller som kan vara inblandade i en rehabiliteringsprocess och känna sig tryggare i att hantera rehabiliteringsärenden

Alkohol och beroende, tidsåtgång ca. 40 min
– Förstå hur alkohol- och beroendeproblematik påverkar arbetsplatsen
– Veta vilket ansvar arbetsgivaren har när medarbetare har alkohol- och beroendeproblematik
– Förstå hur man kan arbeta förebyggande med alkohol- och beroendeproblematik på arbetsplatsen.
– Känna till tidiga signaler på beroende och kunna agera vid misstanke om alkoholmissbruk
– Känna sig trygg i hantering av beroendeproblematik.

Del 2 – lärarledd utbildning
– Syftet med aktiva åtgärder som en del i SAM och ansvarsfördelning
– Förebygga och främja arbete för att motverka diskriminering
– Verka för lika rättigheter och möjligheter
– Riskbedömning med verksamhetsnära fall

Utbildare
Lena Lehmann, Feelgood

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 4 september 2022.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast tre veckor innan utbildningens startdatum om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. 

Frågor?
Vid frågor kontakta Erika Mangseth, utbildningssamordnare.
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se 

Kontaktuppgifter
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

Information

Tid:
28 september, 08:30-16:30
Plats:
Digitalt
Sista anmälningstid:
4 september 23:59
Ungefärligt pris*:
8 900 kr
Antal platser:
25
Lediga platser:
24
Kontaktperson:
Erika Mangseth
*
Priset kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

Anmäl dig här

* Obligatoriska uppgifter
Kom ihåg att du först behöver stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef.
Ett bekräftelsemail med ytterligare information är på väg till dig.