Att arbeta i staten

1-2 juni
7 lediga platser

Dag och tid:
1 juni 2022, kl. 8.30–14.15
2 juni 2022, kl. 8.30–12.00


Syfte
Att arbeta i staten ger dig en övergripande introduktion till statstjänstemannarollen och hur myndigheter styrs och följs upp. Du får även en inblick hur myndigheterna arbetar. Att arbeta i staten är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är nyanställd. Men även du som arbetat en längre tid och behöver uppdatera dina kunskaper i till exempel förvaltningsrätt kan ha nytta av utbildningen. Vi prioriterar nyanställda inom staten.

Innehåll
– Styrning i statlig verksamhet
– Arbetsmiljö, ansvar och roller
– Förvaltningsrätt
– Klarspråk
– Offentlighet och sekretess
– Hälsofrämjande arbete
– Kommunikation

Förberedelser
Inför utbildningen bör du ha läst om respektive myndighets verksamhetsområde.

Länkar till myndigheterna
Bolagsverket
CSN - Centrala studiestödsnämnden
DIGG  - Myndigheten för digital förvaltning
Försäkringskassan
Länsstyrelsen i Västernorrland
MIUN - Mittuniversitetet
SPV - Statens tjänstepensionsverk
SPSM - spsm

Föreläsare
Utbildningen leds av föreläsare från Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan och SPV.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 28 maj 2022.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast en vecka innan utbildningens startdatum om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats

Frågor?
Vid frågor kontakta Erika Mangseth, utbildningssamordnare.
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

Information

Tid:
Börjar: 1 juni 08:30
Slutar: 2 juni 12:00
Plats:
Digitalt
Sista anmälningstid:
28 maj 23:59
Ungefärligt pris*:
900 kr
Antal platser:
65
Lediga platser:
7
Kontaktperson:
Erika Mangseth
*
Priset kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

Anmäl dig här

* Obligatoriska uppgifter
Kom ihåg att du först behöver stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef.
Ett bekräftelsemail med ytterligare information är på väg till dig.