Coachande förhållningssätt

11 oktober-8 november
11 lediga platser

Utbildningen består av en heldag och två halvdagar. 

Dag och tid :
11 oktober 2022, kl  8.30–16.30
12 oktober 2022, kl. 8.00–12.00
8 november 2022, kl. 8.00–12.00

Syfte
Deltagarna ska stärka sitt coachande förhållningssätt och öka förmågan att kunna coacha andra och sig själv. Dessutom får du som deltagare konkreta tips, verktyg och metoder för coaching och det coachande förhållningssättet.

Målgrupp
Medarbetare som har behov att utveckla ett coachande förhållningssätt.

Programpunkter
– Vad är coaching?
– Varför, vilka och när ska vi coacha?
– Växla mellan olika roller
– Ansvarsfördelning i coaching
– Sätta mål; resultat- och aktivitetsmål
– Låda ett, två, tre och fyra; fokusera rätt
– Hjärnans hot- och belöningsläge. Varför kan förändring vara så hotfullt?
– Motivation och ”hotivation”
– Nudging och triggers för att skapa förändring
– Målbilder och affirmationer, tänk på vad du tänker
– Olika coachingmodeller
– Coachingfrågor, kraftfulla frågor, att utmana med respekt
– Konsten att lyssna, nivåer av lyssnande, lyssna på djupet
– Feedback och feedforward
– Samtalsprocessen. Hur driver jag samtalet i rätt riktning?
– Hantera mina egna känslor vid svåra situationer

Utbildare
Thord Nossborn, Affärskraft i Skandinavien AB.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 3 oktober 2022.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast en vecka innan utbildningens startdatum om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats.

Frågor?
Vid frågor kontakta Erika Mangseth, utbildningssamordnare.
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

Information

Tid:
Börjar: 11 oktober 08:30
Slutar: 8 november 12:00
Plats:
Digitalt
Sista anmälningstid:
3 oktober 23:59
Ungefärligt pris*:
5 790 kr
Antal platser:
15
Lediga platser:
11
Kontaktperson:
Erika Mangseth
*
Priset kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

Anmäl dig här

* Obligatoriska uppgifter
Kom ihåg att du först behöver stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef.
Ett bekräftelsemail med ytterligare information är på väg till dig.