Kontakta oss

Välkommen att höra av dig om du undrar över något eller vill träffa oss på Myndighetsnätverket.

Samverkanskoordinator
Sara Brundin
072-241 02 46
sara.brundin@lansstyrelsen.se
Utbildningssamordnare
Erika Mangseth
myndighetsnatverket.utbildning@spv.se