Myndighetsnätverket är navet för samverkan för Västernorrlands offentliga sektor

Myndighetsnätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till den offentliga sektorn i Västernorrlands län. Varje år arrangeras utbildningar och aktiviteter som utvecklar och stärker våra chefer, medarbetare och verksamheter.

Vi samarbetar för att det ger oss mer
Myndighetsnätverket består av en styrgrupp, ett utvecklingsrum, ett utbildningsråd och ett antal nätverk. I utvecklingsrummet hittar medlemmarna riktningen för vår samverkan genom att titta på behov och omvärldsbevakning. Dessutom arrangeras erfarenhetsutbyten och arbetsgrupper utifrån aktuella teman. 

Vi arbetar med kompetensutveckling
En central del i Myndighetsnätverkets arbete är vår utbildningsverksamhet. Utbildningsrådet tar fram olika utbildningar utifrån medlemsorganisationernas behov. Varje år görs en inventering av behovet hos medlemmarna och utbildningarna utvärderas löpande av utbildningsrådet för att säkra en hög kvalitet.

Välkommen att höra av dig
Om du har idéer eller tankar om vår samverkan är du välkommen att höra av dig.

myndighetsnatverket.vasternorrland@miun.se