Intervjuer

Större nätverk, nya kontakter och personlig utveckling! Joy Williamsson jobbade som enhetschef på SPV:s Kundservice när hon fick frågan om hon kunde tänka sig att vara utlånad till DIGG under åtta månader 2022 till 2023.

Vinsterna med personallån är stora!

Större nätverk, nya kontakter och personlig utveckling! Joy Williamsson jobbade som enhetschef på SPV:s Kundservice när hon fick frågan om hon kunde tänka sig att vara utlånad till DIGG under åtta månader 2022 till 2023.

”Det var en chef på DIGG som kände till mig sedan innan och ville att jag skulle jobba som Interimchef för deras kundservice under en period när de utredde hur de skulle organisera sin verksamhet, säger Joy Williamsson. Jag är jätteglad att jag fick frågan och jag lärde mig så mycket under min tid som utlånad.”

Tiden som utlånad innebar många positiva erfarenheter, både ny kunskap om en ny verksamhet, många nya kontakter och utveckling på det personliga planet med många nya insikter och arbetsuppgifter som hon inte gjort tidigare.

”Jag var chef för tio personer och del allra flesta arbetade fysiskt på plats i väldigt stor utsträckning, säger Joy. DIGG är väldigt generösa med distansarbete deras inriktning är digitalt först, och det är kanske naturligt eftersom deras verksamhet syftar till att utveckla digital teknik.”

DIGG tillåter 80% av sin arbetstid på distans. De flesta i Joys arbetsgrupp jobbade helt eller delvis på plats. SPV har också distansavtal med upp till 50% distansarbete.

”Jag fick nya metoder och kunde ta med mig arbetssätt och kunskap tillbaka till SPV när jag återvände efter min tid som utlånad. Jag fick också många lärdomar och såg tillgångar och utvecklingspotential i vår verksamhet vid SPV när jag kom tillbaka, samtidigt som jag också kunde uppskatta saker som är bra på hemmaplan i vår verksamhet vid SPV.”

DIGG genomförde en omorganisation och teamet blev en egen enhet efter Joys tid på chefsrollen. Joy fick en ny roll på SPV när hon återvände från tiden som utlånad. Det blev mycket lyckat för Joys personliga utveckling och förhoppningsvis också för SPV. SPV har också nyligen genomfört en stor organisationsförändring, och består nu av åtta enheter där alla medarbetare finns, samt ett flertal leveransområden där ansvaret för att driva verksamheten ligger.

Varför är det bra med in- och utlån?

”In- och utlåningsverksamheten är en bra verksamhet både för myndigheterna och nätverket, säger Joy. Man är snabbt inne i verksamheten när man jobbat med liknande verksamhet i andra myndigheter och man kommer tillbaka med nya perspektiv. Tror också det är en stor fördel för myndigheterna att kunna ta vara på varandras kompetens, och i och med de lärdomar man tar med sig så bidrar det förhoppningsvis till att utveckla den egna myndigheten när man återvänder. För mig personligen var utlåningen fantastiskt bra på alla vis, säger Joy. Jag utvecklades mycket personligen och det är roligt att myndigheterna utvecklar personalen inom staten, det ger kompetensutveckling utan att behöva byta jobb.”

Joy vill gärna inspirera fler att våga prova. Det finns stora möjligheter att prova nytt, ny arbetsplats, nya kompisar, nya uppgifter och nya utmaningar. Det sker utan risker, men behöver inte ta tjänstledigt eller säga upp sig, man har tryggheten kvar eftersom man är anställd på sin gamla arbetsplats.

”Nätverket vidgas och man får nya kontakter, säger Joy. Det är lätt att ta kontakt med DIGG nu och det är en stor vinst för vår region och regional utveckling. Jag vill verkligen rekommendera andra att prova på in- och utlån. Miljöombytet ger otroligt mycket, särskilt om man varit länge på samma arbetsplats.”

DIGG kommer att flytta in i samma lokaler som SPV inom en snar framtid. Det ser Joy fram emot. De två myndigheterna kommer bland annat att samarbeta kring reception, lokalvård och vaktmästeri med mera. SPV har också samarbete med Försäkringskassan i Sundsvall som sköter deras IT drift. De har sina lokaler vägg i vägg med SPV på Jägargatan/Södra Järnvägsgatan i Sundsvall.