Utbildning

Myndighetsnätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till medlemsorganisationerna. En central del i det arbetet är vår utbildningsverksamhet. Vi anordnar kompetenshöjande utbildningar som alla medlemsorganisationers medarbetare och chefer kan ta del av.

Hur gör jag för att anmäla mig till en utbildning?

Varje utbildningsplats har en kostnad. Därför behöver du först stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef. Anmäl dig sedan till utbildningen via utbildningstillfället i kalendern. Vissa utbildningar genomförs digitalt och andra fysiskt. Varmt välkommen!

Våra utbildningar hittar du här!

Digitala utbildningar som är öppna för alla

Ytterligare utbildningar och webinarier med mera finns på Partsrådets hemsida: www.partsradet.se

Utbildningar inom säkerhet och beredskap

Vi har kikat på olika utbildningar inom området säkerhet och beredskap och vi rekommenderar dessa. Alla är webbaserade och avgiftsfria. De flesta ges av MSB som också är medlemmar i vårt Myndighetsnätverk i Västernorrland.

Uppdragsutbildning ges i samarbete med Mittuniversitetet

Det finns ett samarbete mellan Myndighetsnätverket och Mittuniversitetet och uppdragsutbildningar ges inom detta samarbete.

Uppdragsutbildning vid Mittuniversitetet