Kompetensutveckling

Gemensamt traineeprogram

Kompetensutveckling är viktigt för vår region, våra organisationer och medarbetare. Ta del av våra erbjudanden inom kompetensutveckling.

  • Hur väl klarar din verksamhet av omställningen för att möta framtidens rekryteringsutmaningar?
  • Vilket kompetensbehov har din verksamhet?
  • Är du och din myndighet intresserad av att ta emot en trainee?

Trainee Sundsvallsregionen och Myndighetsnätverket erbjuder gemensamt traineeprogram. Alla medlemmar i Myndighetsnätverket är varmt välkomna att anmäla intresse. Planerad start är september varje år och maxantalet för traineeplatser är 15 personer. Kontaktperson är Maria Wallner på Sundsvalls kommun.

Utifrån snabba samhällsförändringar och ett ökat behov av välfärdstjänster finns det mycket som talar för att en annan typ av kompetensbehov än tidigare träder fram i organisationen. Utöver redan kända, svårrekryterade bristyrken eller pensionsavgångar där vi som organisationer behöver överväga om kompetens och roller ska ersättas rakt av eller breddas, förändras, fördjupas på något sätt behöver vi också fundera om det kanske är dags att stanna upp och testa att bemanna med en annan kompetens? Tänka utanför boxen. Eller?

Sex kommuner i Sundsvallsregionen samarbetar sedan några år tillbaka i ett gemensamt traineeprogram där kommunerna rekryterar en eller flera traineer som anställs av respektive kommun. Roller och befattningar kan variera. Tanken är att trainee-tjänsten övergår i en tillsvidareanställning efter avslutad traineeperiod.

  • Är ni intresserade av att vara med?
  • Sänd in en intresseanmälan, gärna med en profil för annonsering.
  • 1 mars ska profilen vara klar för annonsering

Trainee Sundsvallsregionen är en möjlighet

Programmet finns för den som har en färsk akademisk examen eller validerad internationell motsvarighet som är relevant för den traineeplats man söker. Sökandes examen ska inte vara äldre än tre år. Engagemang och en vilja att vara med och utveckla framtidens samhälle och välfärd är viktiga egenskaper. Som trainee tar man sig an kvalificerade uppgifter i samarbete med andra, tar ansvar och arbetar självständigt.

Det här är en stor möjlighet för den som är i början av sin karriär. Offentliga sektorn är ofta stora arbetsgivare, vilket gör att det kan finnas många karriärvägar att gå när man är anställd. Här får man dessutom bidra till samhället och arbeta för att skapa en välfärd av hög kvalitet.

Traineerna har 9 månaders arbete inklusive semester. Cirka 80 procent av arbetstiden är förlagd till yrkesområdet. Resterande tid utgörs av ett gemensamt utvecklingsprogram för samtliga traineer. Utvecklingsprogrammet innehåller introduktion i politisk ledning och andra förutsättningar för offentlig verksamhet, omvärldsbevakning och personlig utveckling.

Som arbetsgivare är det viktigt att attrahera bra kompetens till våra organisationer. Målgruppen är välutbildad och har med sig den senaste kunskapen inom sitt område.

Vanlig kommentar från handledare är: ”Någon som kommer in med nya ”glasögon” och ser på verksamheten, tillför ny kunskap från akademien, ger energi och bidrar till kompetensförsörjningen”

Kostnaden för samordning delas mellan deltagande organisationer utifrån storlek. Varje organisation betalar också 35.000 kr/trainee till Trainee Sundsvallsregionen. Sedan står man själv för sin trainees lön från 27.000 kr/månad samt resor till träffar inom utvecklingsprogrammet.

För mer information vänligen kontakta

Maria Wallner, Samordnare Sundsvallsregionen traineeprogram

070-33 606 33
Maria.wallner@sundsvall.se

Läs mer och anmäl intresse