Myndighetsnätverket är navet för samverkan för Västernorrlands offentliga sektor

Aktuella utbildningar och aktiviteter
Ledare utan personalansvar
31 januari-7 mars
Självledarskap och ökat medledarskap
9 februari-16 mars
Effektivare eget arbete
28 februari-17 mars
Hälsofrämjande ledarskap
28 februari-28 mars