Myndighetsnätverket är navet för samverkan för Västernorrlands offentliga sektor

Aktuella utbildningar och aktiviteter
Coachande förhållningssätt (digital utbildning)
16 april-4 juni
Ledare utan personalansvar (Digital utbildning)
14 maj-12 juni
Frukostmöte om AI Sundsvall
24 maj
Frukost med fokus på psykisk ohälsa
30 maj