Myndighetsnätverket är navet för samverkan för Västernorrlands offentliga sektor

Aktuella utbildningar och aktiviteter
Effektivare eget arbete (digital utbildning)
17-30 maj
Ledare utan personalansvar (Digital utbildning)
22 augusti-26 september
Certifierad affärsarkitekt
22 augusti-25 oktober
Coachande förhållningssätt (digital utbildning)
24 augusti-19 september