Coachande förhållningssätt (digital utbildning)

16 april-4 juni
6 lediga platser

Utbildningen består av tre heldagar. 

Dag och tid :
16 april 2024, kl  8.30–16.30
16 maj 2024, kl. 8.30–16.30
4 juni 2024, kl. 8.30–16,30

Syfte
Deltagarna ska stärka sitt coachande förhållningssätt och öka förmågan att kunna coacha andra och sig själv. Dessutom får du som deltagare konkreta tips, verktyg och metoder för coaching och det coachande förhållningssättet.

Målgrupp
Medarbetare som har behov att utveckla ett coachande förhållningssätt.

Programpunkter
– Vad är coaching?
– Varför, vilka och när ska vi coacha?
– Växla mellan olika roller
– Ansvarsfördelning i coaching
– Sätta mål; resultat- och aktivitetsmål
– Låda ett, två, tre; fokusera rätt
– Hjärnans hot- och belöningsläge. Varför kan förändring vara så hotfullt?
– Motivation och ”hotivation”
– Nudging och triggers för att skapa förändring
– Målbilder och affirmationer, tänk på vad du tänker
– Olika coachingmodeller
– Coachingfrågor, kraftfulla frågor, att utmana med respekt
– Konsten att lyssna, nivåer av lyssnande, lyssna på djupet
– Feedback och feedforward
– Samtalsprocessen. Hur driver jag samtalet i rätt riktning?
– Hantera mina egna känslor vid svåra situationer

Utbildare
Thord Nossborn, Affärskraft i Skandinavien AB.

Pris:  Observera att priset justeras beroende på antal deltagare. Vid 10 deltagare blir cirka pris 8 025 kronor/deltagare. Vid maximalt antal deltagare (15 deltagare) är priset cirka 5 734 kronor/deltagare. Vid minimalt antal deltagare (6 deltagare) är priset 12 775 kronor per deltagare.

Anmälan
Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 1 April 2024. Om tillfället är fullbokat eller sista anmälningstid har gått ut så mejla myndighetsnatverket.utbildning@spv.se då det kan finnas möjlighet till en plats vid eventuell sen avbokning.

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

Avanmälan
Kom ihåg att avanmäla dig senast två veckor innan utbildningens startdatum om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats. Vid eventuell avanmälan använder du länken i bekräftelsemejlet som skickas till dig vid anmälan. Om du blir sjuk så meddela det både till utbildare och till utbildningssamordnare. 

Frågor?
Vid frågor kontakta Eva Forsberg, utbildningssamordnare.
E-post: myndighetsnatverket.utbildning@spv.se

 

Information

Tid:
Börjar: 16 april 08:30
Slutar: 4 juni 16:30
Plats:
Digitalt
Sista anmälningstid:
1 april 23:59
Ungefärligt pris*:
8 025 kr
Antal platser:
15
Lediga platser:
6
Kontaktperson:
Eva Forsberg
*
Priset kan komma att ändras beroende på antal deltagare.

Anmäl dig här

* Obligatoriska uppgifter
Kom ihåg att du först behöver stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef.
Ett bekräftelsemail med ytterligare information är på väg till dig.