Myndighetsnätverkets utbildningsverksamhet

Myndighetsnätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till medlemsorganisationerna. En central del i det arbetet är vår utbildningsverksamhet. Vi anordnar kompetenshöjande utbildningar som alla medlemsorganisationers medarbetare och chefer kan ta del av.

Hur gör jag för att anmäla mig till en utbildning?
Varje utbildningsplats har en kostnad. Därför behöver du först stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef. Anmäl dig sedan till utbildningen via utbildningstillfället i kalendern. Vissa utbildningar genomförs digitalt och andra fysiskt. Varmt välkommen!

Aktuella utbildningar och aktiviteter
Ledare utan personalansvar
31 januari-7 mars
Självledarskap och ökat medledarskap
9 februari-16 mars
Effektivare eget arbete
28 februari-17 mars
Hälsofrämjande ledarskap
28 februari-28 mars
Coachande förhållningssätt
14-29 mars
Konflikthantering
16 mars-20 april
Effektivare möten
21 mars
Att leda i förändring – för dig som leder medarbetare
4 april-9 maj
Coachande förhållningssätt
20 april-10 maj
Ledare utan personalansvar
26 april-24 maj