Myndighetsnätverkets utbildningsverksamhet

Myndighetsnätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till medlemsorganisationerna. En central del i det arbetet är vår utbildningsverksamhet. Vi anordnar kompetenshöjande utbildningar som alla medlemsorganisationers medarbetare och chefer kan ta del av.

Hur gör jag för att anmäla mig till en utbildning?
Varje utbildningsplats har en kostnad. Därför behöver du först stämma av möjligheten att anmäla dig med din chef. Anmäl dig sedan till utbildningen via utbildningstillfället i kalendern. Vissa utbildningar genomförs digitalt och andra fysiskt. Varmt välkommen!

Aktuella utbildningar och aktiviteter
Effektivare möten
30 augusti
Att leda sig själv – en utbildning i självledarskap
1-29 september
Effektivare eget arbete
5 september
Ledare utan personalansvar
6 september-5 oktober
Coachande förhållningssätt
7-21 september
Samtal kring utbildningsbehov
14 september
Workshop om coworking
27 september