Arbetsmiljöutbildning – Digitalt

Kursen utgör en grundläggande faktaorientering för att förstå begrepp, termer, sammanhang, lagstiftningen övergripande. Samt ett digitalt test för att säkerställa kunskapsnivån.

Del 1

Grundutbildning, E-learning. Öppnas den 30 September 2024– Den genomförs på egen hand i det digitala systemet som du kommer att få en inloggning-licens till under 1 månad.

Den digitala kursen kan du genomföra i omgångar på tider som passar dig.  E-utbildning är i digitala moduler som du behöver klara för att delta i del 2. Du kan också gå tillbaka och repetera om och när du önskar. Uppskattad tid ca 8 timmar

Del 2

Fördjupning – Digital uppföljnings- och fördjupningsdag, lärarledd (i Zoom/Teams). Datum för den lärarledda dagen är 30 Oktober 2024.

Uppföljning av den digitala grundutbildningen, med fokus verksamhetsanpassad fördjupning. Här varvas föreläsningssessioner, eget arbete och grupparbete.

Syfte

Arbetsmiljöutbildningen ger dig kunskaper i arbetsmiljörätt och hur ett Systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar i en organisation. Utbildningen genomförs tillsammans med andra myndigheter och syftar därmed också till nätverkande och erfarenhetsutbyte

Mål

För att få ett hållbart arbetsliv behöver vi bli bättre på att tillvarata människor olikheter. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras inkluderande; en fysisk och social arbetsmiljö som passar alla. Vi behöver tänka nytt och hitta innovativa lösningar för att utforma våra arbetsplatser.

 • Nödvändiga kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöföreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket.
 • Kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs – undersöka, genomföra och följa upp.
 • Kunskap om riskbedömning och konsekvensanalys samt planering, kontroll och uppföljning av hälso- och arbetsmiljöfrågor.
 • Kunskap om hur arbetet ska utföras för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • Kunskap om roller samt ansvar inom arbetsmiljöområdet, ha kännedom om samverkan, roller och vem som ansvarar för vad.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en ledarroll eller arbetsmiljöombud, sammankallande arbetsmiljöombud, förtroendevalda eller om du har ett intresse för arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Del 1: (Digital, inloggning skickas till dig på mail innan utbildningen – där går du in och väljer ett personligt lösenord. Licensen är kopplad till din mailadress.

Omfång – innehållet i den digitala utbildningen motsvarar en heldagsutbildning i klassrum

  Den digitala utbildningen har tre delar:

  • föreläsningar
  • obligatoriska självstudier
  • frivillig fördjupning

  Vi går igenom vad arbetsmiljölagstiftningen säger och vilka krav, roller och uppgifter som finns inom arbetsmiljöarbetet. Avsätt minst 8 timmar för självstudier av det obligatoriska självstudiematerialet.

  Den digitala kursen som utgör del 1 i denna utbildning ska vara genomförd när du går del 2 som är uppföljning/fördjupning.

  Kursens olika områden

  • Introduktion till arbetsmiljö, bland annat innehållande gällande lagstiftning.
  • Roller inom arbetsmiljöarbetet.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Uppgiftsfördelning

  Del 2 (Lärarledd, digital utbildning i zoom/teams)

  Dagen har fokus på fördjupning – genomförande och tillämpning – av grundläggande arbetsmiljökunskap.

  Genomförandet sker i olika block där teori och praktik varvas i föreläsningar och gruppaktiviteter.

  Utbildare

  Maria Hagberg Forss, Arbetsmiljöforum

  Stäm av kursupplägget med din chef

  Du kommer att behöva avsätta tid för E-utbildning, självstudier och den lärarledda utbildningsdagen Du kan göra den i omgångar på tid som passar dig. Du behöver stämma av med din chef om att du går kursen och förstår sammanhanget.

  Avsätt tid motsvarande en heldag i tid för del 1 inkl. föreläsningar och självstudier.

  Licenser är öppen under 1 månad.

  Deltagare

  Den här utbildningen har 20 platser.

  Pris

  5 763 kronor

  Anmälan

  Anmäl dig senast den 26 september 2024. Om tillfället är fullbokat eller sista anmälningstid har gått kan du mejla oss då det kan finnas möjlighet till en plats vid eventuell sen avbokning.

  Du anmäler dig via mejl till myndighetsnatverket.vasternorrland@csn.se och uppger arbetsgivare, befattning/roll, förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt eventuell fakturareferens. Meddela också vilken utbildning du anmäler dig till.

  Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega på din myndighet.

  Avanmälan

  Kom ihåg att avanmäla dig senast 30 augusti 2024 om du inte kan delta. Avanmäler du dig inte i tid kommer din myndighet att få betala för din utbildningsplats.

  Frågor?

  Vid frågor kontakta Caroline Bergqvist, koordinator.

  E-post: myndighetsnatverket.vasternorrland@csn.se

  Datum

  sep 30 2024 - okt 30 2024

  Tid

  08:00 - 18:30