Förändringsledning – Organisationsutveckling 1,5 hp

Tillsammans med Mittuniversitetet erbjuder vi kursen Förändringsledning, organisationsutveckling. 1,5 hp. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i organisatorisk förändringsledning, och öka din förståelse för hur omkringliggande faktorer kan påverka framgångsrika förändringsinitiativ.

Kursen motsvarar ca 1 veckas heltidsstudier och planeras till hösten 2024 eller våren 2025. 

Här kan du göra en intresseanmälan. Kontakta vår administratör Corne de Beer, e-post corne.debeer@miun.se  

Läs mer om innehållet på miun.se; Förändringsledning: Organisationsutveckling, 1,5 hp | miun.se

Datum

sep 25 2024

Tid

08:00 - 18:00

Platser

Mittuniversitetet
Sundsvall

Arrangör

Åsa Bång
Telefon
010-1428207
E-post
asa.bang@miun.se